Blog - Akademia Ulamex

Sytuacja fotowoltaiki po zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Sytuacja fotowoltaiki po zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Jakie są najważniejsze zmiany w przepisach o OZE?

Na istotne zmiany dotyczące rozliczania energii produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne muszą przygotować się wszyscy, którzy zdecydują się na montaż po 31 marca 2022 roku. Na czy będą one polegać? Najważniejsze z nich to:

• brak możliwości skorzystania z opustów,

• powstanie systemu net-bilingu,

• wprowadzanie prosumenta zbiorowego,

• wprowadzenie prosumenta wirtualnego.

Według obecnych przepisów zarówno osoby prywatne, jak i firmy posiadające instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp rozliczały się na zasadzie opustów. Dla instalacji o mocy do 10 kWp wynosiły one 1:0,8, a w przypadku instalacji o mocy powyżej 10 kWp – 1:0,7. Co to oznacza w praktyce? Prosumenci mieli 12 miesięcy na odebranie wyprodukowanych nadwyżek energii elektrycznej. Zwrot nadwyżek uwzględniał wymienione współczynniki, a prosumenci nie ponosili z tego tytułu zmiennych opłat dystrybucyjnych.

Z tego względu fotowoltaika cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Można było obserwować niezwykły wzrost liczby inwestorów, którzy zdecydowali się na taką formę odnawialnych źródeł energii. Według danych, jakie podaje Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, w 2015 roku instalacje fotowoltaiczne miało około 4 tysięcy prosumentów. W roku 2021 na koniec III kwartału liczba ta wyniosła natomiast przeszło 688 tys. użytkowników. Świadczy to o niezwykłym potencjale, jaki drzemie w branży odnawialnych źródeł energii.

Jakie zasady przewiduje nowy system rozliczeń?

Zmiany w ustawie o OZE, które wejdą w życie 1 kwietnia 2022 r., spowodują prawdziwą rewolucję w zasadach rozliczania energii wytwarzanej przez fotowoltaikę. Uchwalone zmiany podzieliły właścicieli instalacji fotowoltaicznych na nowych i starych.

Inwestorzy, którzy do 31 marca 2022 roku zdążą nie tylko zamontować instalację, ale również przyłączyć swoją mikroinstalację do sieci energetycznej i przesłać zgłoszenie do zakładu energetycznego, będą mogli korzystać ze starych zasad rozliczania jeszcze przez 15 lat. Dotyczy to wszystkich osób i firm, które przed dniem 1 kwietnia 2022 roku złożyły wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o podłączenie swojej instalacji fotowoltaicznej do sieci. Dla takich prosumentów okres 15 lat obowiązywania starych zasad będzie liczony od daty przyłączenia instalacji.

Z kolei ci, którzy podłączą swoją instalację po 1 kwietnia 2022 roku, będą rozliczać się na nowych zasadach. Zostaną objęci systemem net-billingu, co oznacza zastosowanie rozliczeń netto. Jak będą wyglądać takie rozliczenia? Prosumenci objęci tym systemem będą sprzedawać nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci, a za pobraną energię będą płacili tak samo jak wszyscy inni odbiorcy prądu. Jednak w przypadku osób i podmiotów, które nie są przedsiębiorcami, ustawodawca wprowadził 15 procent rabatu dla zmiennych opłat dystrybucyjnych.

Zmiany w prawie energetycznym – dlaczego były potrzebne?

Ze względu na obowiązujący do tej pory system opustów wiele osób wybierało przewymiarowane instalacje fotowoltaiczne. Wpływało to niekorzystnie na system elektroenergetyczny w Polsce. Według dotychczasowych przepisów system ten można było traktować jako wirtualny magazyn energii. Jednak energia, którą prosumenci oddają do sieci, nie jest fizycznie magazynowana. Oznacza to, że w momentach, w których prosument zużywa więcej energii, niż produkuje, musi być ona dostarczona poprzez sieć od innych producentów energii elektrycznej. Rodziło to problemy związane z dystrybucją i przesyłem energii, co przekładało się na zmniejszenie bezpieczeństwa całego systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Nowe przepisy spowodują, że instalacje oddawane do użytku po 1 kwietnia 2022 roku będą lepiej dopasowane do bieżącego zużycia energii elektrycznej przez prosumenta. Jest to działanie, które niesie też pewne korzyści dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Dlaczego? W miejscach, w których byłoby dużo przewymiarowanych instalacji, wzrost napięcia w sieci związany z nadprodukcją prądu mógłby prowadzić do wyłączenia falownika, a to ogranicza produkcję energii do zera. Oczywiście takie wyłączenia są chwilowe, ponieważ po obniżeniu napięcia w sieci falownik znów będzie działać, niemniej jednak wpływa to niekorzystnie na rentowność instalacji fotowoltaicznej. Nowe zasady rozliczania energii, które promują autokonsumpcję, sprawią, że takie sytuacje będą rzadkością.

Czy po zmianie przepisów fotowoltaika nadal będzie opłacalna?

Nowe zasady rozliczania energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę wydłużą okres zwrotu takiej inwestycji. Rozliczanie według dotychczasowego systemu opustów zapewniało zwrot w czasie od 7 do 10 lat. Zastosowanie zasad net-billingu spowoduje zaś, że okres oczekiwania na zwrot kosztów będzie wynosił od około 13 do 16 lat. Skąd taka zmiana? Jest ona wynikiem różnicy między ceną energii oddawanej do sieci a ceną energii, która jest z niej odbierana. Wpływa to na nieco mniejszą rentowność takiej inwestycji.

Patrząc na sytuację rynkową globalnie, widać wyraźny trend wzrostu cen różnych nośników energii. Dotyczy to nie tylko energii elektrycznej, ale również cen gazu ziemnego czy węgla. Wypływa z tego logiczny wniosek, że trzeba liczyć się z takimi podwyżkami również w najbliższej przyszłości. Inwestycja w fotowoltaikę może okazać się jedynym sposobem na uniezależnienie się od stale rosnących kosztów energii elektrycznej i z tego względu nadal będzie opłacalna.

Zmiany w ustawie, które wprowadziły pojęcie prosumenta zbiorowego, otworzyły nowe możliwości przed podmiotami, które wcześniej nie były zdecydowane na inwestycję w odnawialne źródła energii. Z czego to wynikało? W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych prąd wyprodukowany przez instalację fotowoltaiczną mógł być wykorzystany jedynie do zasilania części wspólnych budynku, takich jak klatki schodowe, piwnice czy hale garażowe. Zużycie energii w takich miejscach nie jest zbyt duże, wobec czego niewiele podmiotów decydowało się na montaż fotowoltaiki.

Nowe przepisy pozwalają na wykorzystanie nadwyżki wyprodukowanej energii przez mieszkańców w budynkach wielolokalowych. Otwiera to nowe możliwości dla firm zajmujących się montażem fotowoltaiki, ale niesie też pewne wyzwania. Jakie? Budynki wielorodzinne mogą mieć wiele kondygnacji. Wobec tego profile PV użyte do montażu paneli fotowoltaicznych muszą być wysokiej jakości, żeby sprostać niekorzystnym warunkom atmosferycznym, na jakie będą narażone na dachach wysokich budynków.

Jakie są perspektywy rozwoju fotowoltaiki po zmianie przepisów o OZE?

Z roku na rok wydaje się coraz więcej pozwoleń na budowę. W pierwszej połowie 2021 roku tylko na budowę budynków mieszkalnych wydano przeszło 65 tysięcy pozwoleń. W porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku jest to wzrost o przeszło 15 tysięcy pozwoleń. Według danych GUS w całym 2021 roku wydano przeszło 123 tysięcy Pozwoleń, co stanowi wzrost o 21,4%. Widać tu wyraźną tendencję.

A jaki ma to związek z fotowoltaiką? Nie wszystkie budowy zostały zakończone przez 1 kwietnia 2022 roku. Siłą rzeczy tacy inwestorzy nie mogli skorzystać ze starych zasad rozliczeń. Dlatego też w ich przypadku jedyną możliwością obniżenia rosnących rachunków za energię elektryczną jest inwestycja w fotowoltaikę już według nowych zasad. Wszystko wskazuje na to, że liczba pozwoleń na budowę nadal będzie się zwiększać. To spowoduje, że każdego roku będą pojawiać się nowe budynki, których właściciele mogą zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych, by w ten sposób ograniczyć koszt zużywanej energii.

Dodatkowo opłacalność fotowoltaiki można zwiększyć dzięki autokonsumpcji. Jak to działa w praktyce? Bieżące wykorzystywanie energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną powoduje, że nie trzeba oddawać nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. W takim przypadku nowy system rozliczania nadwyżek energii nie będzie aż tak bardzo niekorzystny dla prosumenta. W jaki sposób można zwiększyć autokonsumpcję? Oto niektóre z dostępnych możliwości:

• instalacja klimatyzacji,

• inwestycja w magazyn energii,

• korzystanie w ciągu dnia z energochłonnych urządzeń,

• instalacja systemu inteligentnego zarządzania i monitoringu energii,

• budowa nieprzewymiarowanej instalacji fotowoltaicznej,

• zmiana urządzeń zasilanych gazem na urządzenia elektryczne.

Kolejnym czynnikiem poprawiającym opłacalność inwestycji w fotowoltaikę są dofinansowania, które można uzyskać w ramach różnych programów. Są one skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i do przedsiębiorców. Z tego względu warto śledzić informacje dotyczące terminu naborów wniosków, gdyż skorzystanie z takich form dofinansowania znacznie podniesie rentowność całego przedsięwzięcia.

Jak widać, pomimo zmian wprowadzonych przez nowelizację ustawy o OZE, fotowoltaika nadal będzie opłacalna. Taka inwestycja będzie wręcz konieczna dla osób, które chcą uniezależnić się od ciągłego wzrostu cen energii elektrycznej.

Witamy na blogu Hurtowni Stali Ulamex! Specjalizujemy się w stali ocynkowanej, stali czarnej, aluminium oraz elementów do montażu fotowoltaiki. Zapraszamy do lektury artykułów dotyczących stali, ogrodzeń i odnawialnych źródeł energii. Na naszym blogu publikujemy porady, wskazówki i analizy rynku.

Blog kategorie

Platforma jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium